top of page

Zdravím a vítám Vás. Budu vám povídat o nově vznikající Mateřské škole Studánka Pardubice z.s.. Nově máme schválené tři třídy, Vlaštovku, Studánku v Pardubicích Kaštánek v Chrudimi. Všechny třídy mají vlastní zahradu a každá kapacitu pro 24 děti.

Naše školka je založena na přístupu k dětem a dětským potřebám odpovídajících jejich věku. Život dětí v naší školce není tetami a strejdou pouze žitý, ale společně s dětmi prožitý. Naším úkolem není vychovat kopii vás nebo nás, ale originální lidskou bytostí, která bude mít rozvinutou stejnou měrou, jak tu část přirozené inteligence, vědomostní, kombinační, tak i tu emociální, tvořivou, podle našeho hesla "Jsme kamarádi, máme se rádi a pomáháme si". Učíme děti život prožívat, o vše se zajímat a ptát se. Každá naše činnost je prodchnuta tím, že každé dítě je originál, a tak je k němu potřeba přistupovat. Školka je první vzdělávací místo, do kterého vaše dítě přijde a pokud bude úspěšné, a my mu k tomu dáme ten nejlepší základ a víme, že bude úspěšné, vystoupí ze vzdělávacího procesu až po svém dosaženém nejvyšším vzděláním. Je tedy potřeba, aby děti získaly ke školce a později ke škole, ke svým průvodcům v těchto časech, důvěru a lásku. A to je naším úkolem, úkolem tet a strejdy a celého kolektivu Studánky, Vlaštovky a Kaštánku. Denní režim je podobný jiným školkám, příchod děti je do půl deváté a dopolední aktivity se zaměřují na činnosti podle tematických celků. Děti ve školce mohou také navštěvovat mimoškolní kroužky, a i součástí školky samotné je výuka kroužků, například hudební nástroj, tenis a apod.

Mohl bych o školce povídat dál a dál, ale nejlepší je a vždy bude, přijít se na nás podívat. Můžete se svým dítětem nastoupit kdykoliv, dle společné domluvy. Děti, které k nám chodí a budou chodit do konce srpna mají při nástupu do naší školky přednost. 

bottom of page