top of page

Časový rámec dne

V průběhu dne se snažíme střídat činnosti, při kterých si dítě zcela svobodně projevuje svou individualitu a svou osobnost, získává první sociální zkušenosti. Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné. Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody. Časy jsou orientační, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

06.30 - 08.30 příchod dětí, volná hra, činnosti dle vlastního výběru, individuální přístup

08.30 - 08.45 úklid hraček, pohybové hrátky

08.45 - 09.00 hygiena, svačina

09.00 - 09.15 didakticky zacílené činnosti - denní hrátky

09.15  - 11.15 pobyt venku trávíme podle počasí a okolnosti na zahradě, na blízkých hřištích a na procházce

11.15   - 12:00 hygiena, oběd

12.00 - 14.00 odpočinek s pohádkou

14.00 - 14.30 hygiena, svačina

14.30 - 16.00 odpolední zájmové činnosti, rozloučení s kamarády, odchod domů

Naše nabídka aktivit pro děti je různorodá: 
Děti mladší 3 let: orientace na hmat a chuť - více prostoru na hraní, pohyb, hru s míčem, prstové hry. 
Děti ve věku 3 – 6 let: zapojení jemné motoriky formou malování, vystřihovánek, práce s modelínou a přírodními materiály.
Společné aktivity: hraní her, zpěv, rytmizování, výroba drobných výrobků. 


Veškeré činnosti budeme opakovat vždy po 14 denních cyklech, které jsou důležité na ukotvení a zapamatování činnosti.

bottom of page